Η περίοδος των επιστροφών διευρύνεται σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία επαναλειτουργίας των καταστημάτων για αγορές που πραγματοποιήθηκαν από τις 01/10/2020

Μηχανισμοί Λεκάνης Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

12