Αρχική / Αποστολή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Αποστολή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Δήλωση Συγκατάθεσης:

Ο κάθε χρήστης του καταστήματος εφόσον καταχωρήσει τα προσωπικά αυτά δεδομένα, με μόνη την καταγραφή τους στο σύστημα του ηλεκτρονικού καταστήματος, συγκατατίθεται ρητά όπως γίνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, των αποδεκτών και των κατ΄εντολήν της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εκτελούντων επεξεργασία με σκοπό α) την καλή εκτέλεση των παραγγελιών που τυχόν θα κάνει από το κατάστημα β) την διαφημιστική προώθηση προς αυτόν προϊόντων και υπηρεσιών εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και γ) την ηλεκτρονική επικοινωνία μαζί του με σκοπό την αξιολόγηση εκ μέρους της εξυπηρέτησης, των υπηρεσιών και των προϊόντων που έλαβε από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η συγκατάθεση αυτή θα ζητείται να δηλωθεί και κατά το χρόνο της καταχώρησης των στοιχείων πελάτη (με επιβεβαίωση του ότι ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων).

Πρόσβαση στα Δεδομένα - Αποδέκτες:

Τα απόρρητα αυτά προσωπικά δεδομένα θα επιτρέπεται να διαβιβασθούν μόνον, στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας σε συγκεκριμένους αποδέκτες οι οποίοι είναι οι υπάλληλοι, προστηθέντες και εν γένει συνεργάτες καθώς και τρίτες συνεργαζόμενες με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιχειρήσεις, για τις ανάγκες της διεκπεραίωσης των παραγγελιών των πελατών (μεταφορικές εταιρείες, συνεργαζόμενα συνεργεία εγκατάστασης συσκευών κλπ)  της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών προς αυτούς ή τέλος της λήψης αξιολόγησης εκ μέρους του πελάτη για το ηλεκτρονικό κατάστημα και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έλαβε (συνεργαζόμενες εταιρείες προώθησης πωλήσεων, εταιρείες σφυγμομετρήσεων και λήψης αξιολόγησης κατόπιν συναλλαγών κλπ). Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και στις πληροφορίες των συναλλαγών έχουν μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, συνεργάτες και τρίτοι εκτελούντες την επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων κατ’ εντολήν της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και μόνο όποτε και στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών και λοιπών ως άνω σκοπών επεξεργασίας. Κατά τα λοιπά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής. 

Δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων:

Γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997 που έχει κάθε πελάτης και δικαιούται να το ασκήσει. Αρμόδιος επικοινωνίας ορίζεται gdpr@ravenna.gr (τηλ. 2262056716) 
Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών θα τηρούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της για όσο χρόνο προβλέπεται. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

Αποστολή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας:

Για την αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με το περιεχόμενο του καλαθιού θα πρέπει ο πελάτης ρητά να:
Συγκατατίθεται στη χρήση των παραπάνω δεδομένων επικοινωνίας από την RAVENNA A.E. (61o χλμ Αθηνών - Λαμίας, Σχηματάρι Βοιωτίας, τηλ. 2262056716, e-mail: [email protected]ravenna.gr)με σκοπό την αποστολή σε αυτόν αντιγράφου του περιεχομένου καλαθιού του, καθώς επίσης και εν γένει ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με σκοπό την διαφήμιση και την προώθηση πωλήσεων. Διατηρεί δικαίωμα πρόσβασης και εναντίωσης στη χρήση των δεδομένων αυτών. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν από την παραπάνω εταιρεία και από συνεργαζόμενες εταιρίες που ασχολούνται με την προώθηση των πωλήσεων της παραπάνω εταιρείας κατ’ εντολήν της. 

Αποστολή Μηνυμάτων για Προωθητικές Ενέργειες

Με τη συμπλήρωση των στοιχείων σας δηλώνετε ρητά και αποδέχεστε ότι  η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να εντάξει τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, για τους σκοπούς της διενέργειας προώθησης αγαθών. Τα αρχεία αυτά θα διαγραφούν από το Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων μετά την λήξη της ενέργειας. Εάν επιθυμείτε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο gdpr@ravenna.gr