Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση Παραγγελίας

Η ακύρωση παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο για όσο διάστημα δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει παραδοθεί το είδος (δηλαδή δεν έχει εκδοθεί Δελτίο Αποστολής, Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail), είτε τηλεφωνικά.
Έχετε την δυνατότητα να ενημερώνεστε για την πορεία της παραγγελίας σας, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).
Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας ή μέρος αυτής, η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή της.